top of page

Loppuraportti: Kehun nuorisohanke


Loppuraportti Hanke: KEHUn nuorisohanke

Toteuttaja: KEHU ry

Hankenumero: 50888

Hankkeen toteutusaika on 25.06.2017 - 30.06.2018

1. Yhteenveto

KEHU ry toteutti EU:n Leader-rahoituksella EMO ry:n kautta nuorisohankkeen, jossa nuoret pääsivät miettimään minkälainen olisi nuorten ihannekylä, mitä kaikkea voisi tehdä sähköisesti ja miten kylästä voisi tehdä kansainvälisen. Tarkemmat raportit ovat KEHUry:n sivuilla www.kehu.fi. Palvelut, harrastukset, tekeminen, työmahdollisuudet ja yhteisöllisyys nousivat korkealle arvostuksessa ja ne korostuivat myös sähköisten palvelujen osalta.

Yhtenä päätemana oli demokratia ja osallistuneet 7 nuorta pääsivät vastaamaan haasteellisiin demokratiakysymyksiin ja osallistumaan niin Viron maaseutuparlamenttiin Viljandin alueella kuin Suomen ensimmäiseen maaseutuparlamenttiin Leppävirralla. Maaseutuparlamenteissa asukkaat ja yhteisöt kokoontuvat tuodakseen päättäjille tietoa asukkaiden toiveista kylien ja alueiden kehittämisestä.

Nuorten tehtäviin kuului myös KEHUn internet-sivuston suunnittelua sekä lopputapahtuman järjestäminen sekä osin sen toteuttaminen. Rusutjärven alakoulun n 100 oppilasta miettivät sanoin ja kuvin mitä on parasta kylällä ja koululla, osallistuivat tietovisaan sekä lajintunnistustehtävään. Parasta kylällä oli tekeminen, kaverit, luonto ja rauhallisuus, parasta koululla kaikki aktiivinen tekeminen. Yhteisöllisyys korostui molemmissa. Ohjelman päätteeksi oppilaat pääsivät Uudenmaan Pelastusliiton järjestämille turvallisuusrasteille, joissa opittiin palohälyttimen, vaahtosammuttimen sekä sammutuspeitteen käyttöä.

Parasta kylällä

Rauhallisuus, hiljaisuus, eläimet, erityisesti hevoset ja koirat, ystävät, yhteisö (pieni kylä), retket, järvi, uiminen, harrastukset, luistelu, kaverit, luonto, koulu.

Parasta koululla

Yhteishenki, kaverit, liikunta, tykättiin eri aineista, kiipeilyteline, toiminta ja liikunta, retket, tapahtumat, välitunnit.

2. Hankkeen tavoitteet ja toimenpiteet ks. https://www.kehu.fi/blog sekä nuorisohankeraportti

a. Tavoitteet

1. Lisätä ymmärtämystä ja osaamista demokratian eri ilmentymistä

Nuoret keskustelivat työryhmässä demokratiasta

2. Osallistua demokraattisiin prosesseihin

Nuoret osallistuvat sekä Viron että Suoman maaseutuparlamentteihin

3. Osallistaa nuoria

Nuoret osallistuivat niin nettisivujen suunnitteluun kuin lopputapahtuman järjestämiseen.

Nuoret osallistuivat aktiivisesti ryhmätyöhön.

4. Järjestää päätöstapahtuma v 2018, mahdollisesti nuorten itsensä suunnittelemana

Nuoret pääosin suunnittelivat ja toteuttivat lopputapahtuman Rusutjärven koululla.

5. Dokumentoida prosesseja ja aktivoida KEHUn toimintaa

Maasutuparlamenteista tehtiin dokumenttikuvausta ja KEHUn toiminta lisääntyi. Uusia hankkeita on valmisteilla.

6. Pidemmän aikavälin tavoite: ylläpitää keskustelua ja verkostoa

Uusia nuorten hankkeita mietitään KEHU ry:ssä.

b. Toimenpiteet

1. Perustetaan FB-ryhmä ja keskusteluryhmä demokratiasta. Mukana olevat nuoret voivat itse laajentaa verkostoa ja kehittää sitä. (KEHUn sivuille).

Hankkeen aikana perustettiin What´s up ryhmä ja kehun FB sivusto perustettiin

2. Nuoret järjestävät yhdessä KEHU ry:n kanssa oman tapahtuman asian tiimoilta vuonna 2018.

Nuoret järjestivät toukokuussa 2018 Rusutjärven 100:lle oppilaalle kylän ja koulun toimintaan liittyviä kehittämistehtäviä ja turvallisuusharjoituksen yhdessä Uudenmaan pelastusliiton kanssa.

3. Osallistutaan tapahtumiin - Viron maaseutuparlamentti ja Suomen maaseutuparlamentti.

Mukana olevat nuoret voivat sekä osallistua ja dokumentoida (youtube, kuvaraportteja) tilaisuuksia.

Oppimisretkellä Viroon ja Suomalaiseen maaseutuparlamenttiin 2017 opittiin maaseutuasukkaiden ja päätöksentekijöiden tavoista tehdä yhteistyötä ja demokratian eri muodoista. Nuoret vastasivat lyhyesti Eurooppalaiseen kyselyyn joka liittyi Nuorten eurooppalaiseen maaseutuparlamenttiin. Nuorten ottamia kuvia on käytetty nettiblogissa.

4. Dokumentoidaan tapahtumat ja prosessi. Nuoret mukana ideoimassa.

Viron ja Suomen maaseutuparlamenteista 3-6.8 ja 1-3.9 tehtiin dokumentaarinen valokuvaus ja videoitiin osin.

5. Kehitetään KEHUn internet-sivustoa (mm.siirto uudelle palvelimelle, lisää interaktiivisuutta, instagram, FB-tilit) ja toimintaympäristöä.

Kotisivut uudistettiin ja siirrettiin uudelle palvelimelle, Facebook ja Instagram -tilit luotiin ja tämän projektin sisältö koostettiin nettisuvuille.

c. Resurssit

Projektipäällikkö vastasi hankkeen toteutuksesta, henkilötyövuosia 0,13

d. toteutuksen organisaatio

KEHU ry oli vastaava hakijaorganisaatio ja hallitukselle tiedotettiin hankkeen etenemisestä.

e. kustannukset ja rahoitus

Hanke toteutui suunnitelmien mukaisesti, mutta alkuperäinen budjetti alitettiin. Hankkeeseen tehtiin muutoshakemus vastaamaan oikeaa budjettia. Muutospäätös saatiin 16.8.2018.

f. raportointi ja seuranta

Hankkeesta annettiin tarvittavat väliraportit ja vuosiraportit.

g. toteutusoletukset ja riskit

Aluksi oli vaikea saada nuoria sitoutumaan, mutta hankkeen edetessä se ei tuottanut ongelmia.

3. Yhteistyökumppanit

Yhteistyökumppaneina toimivat alueen nuoret sekä Rusutjärven koulu

4. Tulokset ja vaikutukset

Nuoret oppivat asioita kyläsuunnittelusta ja demokratiasta. KEHU ry:n toiminta vilkastui ja uusia hankkeita on vireillä.

5. Esitykset jatkotoimenpiteiksi

Jatketaan hanketyötä alueen nuorien hyväksi.


KATEGORIA
AVAINSANAT
Viimeisimmät julkaisut
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page