V E S P A

VESPA eli Vesistöjen parantamista on KEHUn hanke.

VESPA hankkeeseen liittyvä tiedonhankinta, ajankohtaisten tutkimustulosten kartoitus ja verkostoituminen alkoi syksyllä 2018. Kontaktointia erilaisiin vesitalouden toimijoihin on ollut kymmeniä. Tavoitteena on ollut selvittää mahdollisimman kattavasti kaikki ne tahot, jotka jollain tavalla osallistuvat vesiensuojelutyöhön Keskisellä Uudellamaalla. Alla esimerkkejä:

VESISTÖNHOITO JA KALASTUS: Kalatalouden keskusliitto, Vantaanjoen Kalatalousalue, Uudenmaan Kalatalousyhteisöjen liitto, Uudenmaan ELY-keskus ojitushankkeet, Tuomalan, Paijalan,  Rusutjärven ja Ridasjärven vesialueiden osakaskunnat, Tuusulan kunta/Rusutjärven kunnostustyöryhmä, Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry, Virtavesien hoitoyhdistys VIRHO ry, Rusutjärvi seura

OJITUS, RUOPPAUS, LASKEUTUSALTAAT SEKÄ NIIDEN LUVITUS: Uudenmaan ELY-keskus Ympäristö ja luonnonvarat vastuualue, Keski-Uudenmaan ympäristökeskus, Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymä, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Tuusulan kunta tekninen toimi, Tuusulan kunta Kaavoitustoimi

ERITYISASIANTUNTIJAT:
Hannu Vuori, Vedenlaadunmittalaitteet
Jaakko Soikkeli, VAPO
Leppiniemi, Etelä-Pohjanmaan ELY, Ojitusopas

Perttu Ottelin, Uudenmaan ELY-keskus

Outi Leppiniemi, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus
Vesa Karttunen, Kalatalouden keskusliitto
Risto Vesa, Kalatalouden keskusliitto
Eeva-maria Maijala, Kalatalouden keskusliitto
Aki Laitila, Uudenmaan kalatalousyhteisöjen liitto/Vantaanjoen kalatalousalue
Oula Tolvanen, Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry
Kari Stenholm, Virtavesien hoitoyhdistys VIRHO ry

Harri Luostari, Rusutjärvi seura
Tapio Salminen, Saloy Oy
Mari Granström, Origin by Ocean

HANKKEEN AIKANA SEURATAAN MM. SEURAAVIA VESISTÖKUNNOSTUSHANKKEITA
- Kirjokallion kosteikon laskeutusaltaiden tyhjennys
- Kirjokallionojan perkaus ja kustannusten ositus
- Häriskiven kaava-alueen hulevesisuunnitelman seuranta
- Ridasjärven laiturialueen ja uimapaikan ruoppaus. Hankkeutus ja käytännön toteutus
- Kalanpoikasten istutus Uudenmaan alueella

- Vesikasvien niitto Rusutjärvi ja Tuusulanjärvi
- Rusutjärven Kesärinteen rannan ruoppaus. Luvitus ja käytännön toteutus

TEEMAT
VEDENLAATU
KALAKANTA
LUVAT
VESISTÖJEN HOITO
SEMINAARIT JA RETKET

VESPA-hankkeen seminaari 23.4.2019

Ruoppaukset, niitot ja ojitukset

Ilppo Kajaste / Uudenmaan ELY-keskus

MUISTIOT

Muistio 29.11.2019

Tapaamiset ja tapahtumat

VUOSI 2018
20.11.2018 Kytäjärven kunnostustapahtuma, Hyvinkää

22.11.2018 VESPA Osakaskuntien kuuleminen
4.-5.12. 2018 Kirjokallionojan laskeutusaltaiden tyhjennys

12.12.2018 Ridasjärven ruoppauksen valmistelu

VUOSI 2019

13.01.2019 Vedenlaatumittarin käyttöönotto ja kalibrointi
22.01.2019 Vedenlaatumittarin käyttöönotto ja kalibrointi

14.2.2019 Ridasjärvi ruoppaus

22.2.2019 Ridasjärvi ruoppaus
28.2.2019 Kalastuksenvalvonta-koulutus

1.3.2019 Ridasjärvi ruoppaus

19.3.2019 Vedenlaadun mittaus
28.3.2019 Uudenmaan Kalatalousyhteisöjen liitto kevätkokous
4.-5.4.2019 VESPA esittelyvideo
09.-11.4.2019 Valtakunnalliset Kalatalousaluepäivät
14.4.2019 Kopterikuvaus

18.4.2019 Kalanpoikasten ajo

23.04.2019 Uudenmaan ELY, Ilppo Kajaste
26.4.2019 Vantaanjoen kalatalousalue

11.5.2019 Kalanpoikasten ajo

23.5.2019 Vesinäyte

12.06.2019 Kalastuksenvalvojien tapaaminen

31.7.2019 Happimittaus

10.-11.8.2019 Vesikasvien niitto

14.8.2019 Ankeriaan poikasten istutus

16.-17.09.2019 Rannikon Kalatalousaluepäivät
18.9.2019 Saloy Oy, sinilevän poisto

29.11.2019 Vedenlaadunmittari
11.12.2019 Uudenmaan Kalatalousyhteisöjen liitto kokous

17.12.2019 Vantaanjoen kalatalousyhteisöjen liitto kokous
 

VUOSI 2020

5.1.2020 Kirjokallionojan vaaitus
11.1.2020 Vedenlaadun mittaus

16.1.2020 Vedenlaadun mittaus

18.1.2020 Vedenlaadun mittaus
28.2.2020 Päijät-Hämeen kalatalouskeskuksen kalastuspäivä/pyydystalkoot
4.2.2020 Uudenmaan kalatalousyhteisöjen liitto kevätkokous
4.2.2020 Ilmakuvaus Palojoki
8.-9.2.2020 Kesärinteen rannan ruoppaus
11.-13.2.2020 Valtakunnalliset kalatalousaluepäivät
28.2.2020 Ruoppauksen luvitus

2.4.2020 Uudenmaan kalatalousyhteisöjen liiton kokous
15.4.2020 Vantaanjoen kalatalousalueen kokous

2.6.2020 Vesijättömaan lunastustoimitus
5.6.2020 Kalanpoikasten toimitus
9.7.2020 Vedenlaadun mittaus

2.8.2020 Sinilevämittaus
5.8.2020 Tuusulanjärvi vesikasviniitto ja ajo

20.8.2020 VESPA-hanke-esittelyä
24.8.2020 Vantaanjoen kalatalousalueen kokous
3.9..2020 Sähkökalastus Rajakoski
7.9.2020 Kutusoraikon teko
10.9.2020 1. Videoluento ”Sinilevän merkitys maapallolla”

24.9.2020 2. Videoluento ”Kuormituslähteiden kartoitus”
29.9.2020 Uudenmaan kalatalousyhteisöjen liitto kokous
1.10.2020 Sinilevän keräys, Mari Granström haastattelu

8.10.2020 3. Vespa videoluento, ”Ulkoisen kuormituksen vähentäminen”
15.10.2020 4. Videostreamaus ”Sisäisen kuormituksen vähentäminen”
20.10.2020 Lohen kututarkkailu Nukarin koski
29.10.2020 5. Vespa videoluento ”Laastaria haavoihin”

29.11.2020 Mammuttipumppukokeilu
10.12.2020 Vantaanjoen kalatalousalueen kokous
21.12.2020 Vantaanjoen kalatalousalue kokous

Lue tapahtumista lisää blogistamme

Viisiosainen luentosarja

Sinilevähaittoihin ja rehevöitymiseen voi vaikuttaa. Totta vai tarua?

Muuta aiheeseen liittyvää