top of page
V E S P A

VESPA eli Vesistöjen parantamista on KEHUn hanke.

VESPA hankkeeseen liittyvä tiedonhankinta, ajankohtaisten tutkimustulosten kartoitus ja verkostoituminen alkoi syksyllä 2018. Kontaktointia erilaisiin vesitalouden toimijoihin on ollut kymmeniä. Tavoitteena on ollut selvittää mahdollisimman kattavasti kaikki ne tahot, jotka jollain tavalla osallistuvat vesiensuojelutyöhön Keskisellä Uudellamaalla. Alla esimerkkejä:

VESISTÖNHOITO JA KALASTUS: Kalatalouden keskusliitto, Vantaanjoen Kalatalousalue, Uudenmaan Kalatalousyhteisöjen liitto, Uudenmaan ELY-keskus ojitushankkeet, Tuomalan, Paijalan,  Rusutjärven ja Ridasjärven vesialueiden osakaskunnat, Tuusulan kunta/Rusutjärven kunnostustyöryhmä, Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry, Virtavesien hoitoyhdistys VIRHO ry, Rusutjärvi seura

OJITUS, RUOPPAUS, LASKEUTUSALTAAT SEKÄ NIIDEN LUVITUS: Uudenmaan ELY-keskus Ympäristö ja luonnonvarat vastuualue, Keski-Uudenmaan ympäristökeskus, Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymä, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Tuusulan kunta tekninen toimi, Tuusulan kunta Kaavoitustoimi

ERITYISASIANTUNTIJAT:
Hannu Vuori, Vedenlaadunmittalaitteet
Jaakko Soikkeli, VAPO
Leppiniemi, Etelä-Pohjanmaan ELY, Ojitusopas

Perttu Ottelin, Uudenmaan ELY-keskus

Outi Leppiniemi, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus
Vesa Karttunen, Kalatalouden keskusliitto
Risto Vesa, Kalatalouden keskusliitto
Eeva-maria Maijala, Kalatalouden keskusliitto
Aki Laitila, Uudenmaan kalatalousyhteisöjen liitto/Vantaanjoen kalatalousalue
Oula Tolvanen, Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry
Kari Stenholm, Virtavesien hoitoyhdistys VIRHO ry

Harri Luostari, Rusutjärvi seura
Tapio Salminen, Saloy Oy
Mari Granström, Origin by Ocean

HANKKEEN AIKANA SEURATAAN MM. SEURAAVIA VESISTÖKUNNOSTUSHANKKEITA
- Kirjokallion kosteikon laskeutusaltaiden tyhjennys
- Kirjokallionojan perkaus ja kustannusten ositus
- Häriskiven kaava-alueen hulevesisuunnitelman seuranta
- Ridasjärven laiturialueen ja uimapaikan ruoppaus. Hankkeutus ja käytännön toteutus
- Kalanpoikasten istutus Uudenmaan alueella

- Vesikasvien niitto Rusutjärvi ja Tuusulanjärvi
- Rusutjärven Kesärinteen rannan ruoppaus. Luvitus ja käytännön toteutus

Eurooppa logo.png
Emo logo.jpg
TEEMAT
VEDENLAATU
KALAKANTA
LUVAT
VESISTÖJEN HOITO
20190809_105634.jpg
20190809_181937(0).jpg
20200805_125412.jpg
20210913_190506.jpg
20200721_103722.jpg
20210912_192339(0).jpg
20190221_173415.jpg
20210918_113836.jpg
20200111_104406.jpg
20200111_105113.jpg
20200629_190048.jpg
Tapaamiset, SEMINAARIT ja tapahtumat

VUOSI 2018
20.11.2018 Kytäjärven kunnostustapahtuma, Hyvinkää

22.11.2018 VESPA Osakaskuntien kuuleminen


4.-5.12. 2018 Kirjokallionojan laskeutusaltaiden tyhjennys

12.12.2018 Ridasjärven ruoppauksen valmistelu

VUOSI 2019

13.01.2019 Vedenlaatumittarin käyttöönotto ja kalibrointi


22.01.2019 Vedenlaatumittarin käyttöönotto ja kalibrointi

14.2.2019 Ridasjärvi ruoppaus

22.2.2019 Ridasjärvi ruoppaus


28.2.2019 Kalastuksenvalvonta-koulutus

1.3.2019 Ridasjärvi ruoppaus

19.3.2019 Vedenlaadun mittaus


28.3.2019 Uudenmaan Kalatalousyhteisöjen liitto kevätkokous


4.-5.4.2019 VESPA esittelyvideo


09.-11.4.2019 Valtakunnalliset Kalatalousaluepäivät


14.4.2019 Kopterikuvaus

18.4.2019 Kalanpoikasten ajo

23.04.2019 Uudenmaan ELY, Ilppo Kajaste


26.4.2019 Vantaanjoen kalatalousalue

11.5.2019 Kalanpoikasten ajo

23.5.2019 Vesinäyte

12.06.2019 Kalastuksenvalvojien tapaaminen

31.7.2019 Happimittaus

10.-11.8.2019 Vesikasvien niitto

14.8.2019 Ankeriaan poikasten istutus

16.-17.09.2019 Rannikon Kalatalousaluepäivät


18.9.2019 Saloy Oy, sinilevän poisto

29.11.2019 Vedenlaadunmittari; ruoppaus, niitot ja ojitus


11.12.2019 Uudenmaan Kalatalousyhteisöjen liitto kokous

17.12.2019 Vantaanjoen kalatalousyhteisöjen liitto kokous
 

VUOSI 2020

5.1.2020 Kirjokallionojan vaaitus


11.1.2020 Vedenlaadun mittaus

16.1.2020 Vedenlaadun mittaus

18.1.2020 Vedenlaadun mittaus


28.2.2020 Päijät-Hämeen kalatalouskeskuksen kalastuspäivä/pyydystalkoot


4.2.2020 Uudenmaan kalatalousyhteisöjen liitto kevätkokous


4.2.2020 Ilmakuvaus Palojoki


8.-9.2.2020 Kesärinteen rannan ruoppaus


11.-13.2.2020 Valtakunnalliset kalatalousaluepäivät


28.2.2020 Ruoppauksen luvitus

maaliskuu 2020 Kalatalousalueen tehtävät

2.4.2020 Uudenmaan kalatalousyhteisöjen liiton kokous


15.4.2020 Vantaanjoen kalatalousalueen kokous

2.6.2020 Vesijättömaan lunastustoimitus


5.6.2020 Kalanpoikasten toimitus


9.7.2020 Vedenlaadun mittaus


2.8.2020 Sinilevämittaus


5.8.2020 Tuusulanjärvi vesikasviniitto ja ajo

20.8.2020 VESPA-hanke-esittelyä


24.8.2020 Vantaanjoen kalatalousalueen kokous


3.9..2020 Sähkökalastus Rajakoski


7.9.2020 Kutusoraikon teko


10.9.2020 1. Videoluento ”Sinilevän merkitys maapallolla”


24.9.2020 2. Videoluento ”Kuormituslähteiden kartoitus”


29.9.2020 Uudenmaan kalatalousyhteisöjen liitto kokous


1.10.2020 Sinilevän keräys, Mari Granström haastattelu


8.10.2020 3. Vespa videoluento, ”Ulkoisen kuormituksen vähentäminen”


15.10.2020 4. Videostreamaus ”Sisäisen kuormituksen vähentäminen”


20.10.2020 Lohen kututarkkailu Nukarin koski


29.10.2020 5. Vespa videoluento ”Laastaria haavoihin”

29.11.2020 Mammuttipumppukokeilu


10.12.2020 Vantaanjoen kalatalousalueen kokous


21.12.2020 Vantaanjoen kalatalousalue kokous

VUOSI 2021

huhtikuu 2021 Kannanotto vesialueiden käyttö- ja hoitosuunnitelmiin

heinäkuu 2021 Vantaanjoessa ei suositella uimista

29.11.2021 Suuri käyttö- ja hoitosuunnitelmakeskustelu (KHS)

1.12.2021 Kuhaseminaari

Lue tapahtumista lisää blogistamme

Viisiosainen luentosarja

Sinilevähaittoihin ja rehevöitymiseen voi vaikuttaa. Totta vai tarua?

Muuta aiheeseen liittyvää
Emo logo.jpg
Eurooppa logo.png
bottom of page